Google
 
2016 Archive

Exhibition Pilot Plant "Red"

Sat. 16 Jan. 2016 - Sat. 23 Jan. 2016 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thu.)


#Artists
AOKI Makiko, IKEGAMI Asako, ITO Rina, INOUE Yukari, ITO Rina,
OHNO Hiroshi, OKANO Kaori, OKAMOTO Mitsuhiro, KANAZAWA Kenichi,
KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi, SAWANOBORI Kyoko,
SHIBATA Yuri, TAKI Hiroko, TSUKAMOTO Yasuko, TOMINAGA Kikoh,
TOYOSHIMA Yasuko, NAKANOSAI Toshihiro, NAKAMAE Hirofumi,
NISHIYAMA Minako, Neutral production, HAYASHI Saiko,
HAYASHI Yuki, HIKIDA Atsuyoshi, HIRAMATSU Nobuyuki, FUJIKI Masanori,
MAETANI Kotaro, YANAGIMOTO Akiko

 • Opening reception: Sat. 16 Sep. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk and Auction: Sat. 23 Sep. 16:00~(500JPY)

Exhibition "Beyond Sugar and Spice Vol.2"

AKI INOMATA
KATAYAMA Mari + Takeo Yamada
SUGANO Yumiko
YASUKI Masako with Melectro(Maeda Shinjiro + Yasuki Masako)

Selected by MUROI Eri, Indipendent curator

Sat. 6 Feb. 2016 - Sat. 27 Feb. 2016 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)

 • Artist Talk & Mini Live by KATAYAMA Mari: Sat. 6 Feb. 17:00-(500JPY )
  Participating Artists, NAKAI Yasuyuki(The National Museum of Art, Osaka) and MUROI Eri
 • Talk & Closing reception : Sat. 27 Feb. 16:-(500JPY with one drink )
  YAMASAKI Toru(Artist), SHINOHARA Tomoaki(Critic), MUROI Eri, SASAOKA Takashi(Artist)

Exhibition SASAOKA Takashi TIMES2016

Sat. 12 Mar. 2016 - Sat. 26 Mar. 2016 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)

 • Opening reception: Sat. 12 Mar. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk SASAOKA Takashi vs OKUMURA Yasuhiko(Museum of Modern Art, Wakayama): Sat. 26 Mar. 16:00~(500JPY)

Exhibition AOKI Makiko

Kyoto Art Center Artists in Studios program

Sat. 9 Apr. 2016 - Sat. 23 Apr. 2016 14:00-19:00 (Close:Tue. and Wed.)

 • Artist Talk, AOKI Makiko vs YOSHIKAWA Mitsuo ,The Tokushima Modern Art Museum
  Sat. 9 Apr. 16:00- (500JPY)
 • Closing reception: Sat. 23 Apr. 17:00~(500JPY with one drink )

Exhibition TAKI Hiroko

Text by MITSUI Tomoyuki

Sat. 14 May. 2016 - Sat. 4 Jun. 2016 14:00-19:00 (Close:Tue. and Wed.)

 • Opening reception with performance: Sat. 14 Sep. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk with MITSUI Tomoyuki: Sat. 4 Jun. 2016 16:00- 500JPY

Screening of the movie by SHIMOYAMA Yuki -Come to the same place with us -

Sat. 11 Jun. 2016 - Sat. 18 Jun. 2016 15:00- 17:30- (Close:Tue. and Wed.)

 • Artist Talk : Sat. 18 Jun. 2016 17:00-(500JPY)
  SHIMOYAMA Yuki, Tsuji Daichi, MAEDA Yuya, NIROTAKA, SHIZUKA

Exhibition TOKUSHIGE Michiro

Selected by AMANO Kazuo, Critique

Sat. 25 Jun. 2016 - Sat. 16 Jul. 2016 14:00-19:00 (Close:Tue. and Wed.)

 • Opening reception: Sat. 25 Jun. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk: Sat. 16 Jul. 16:00~(500JPY)

Exhibition AKIRA Kazuki

Selected by HIRATA Takeshi, Critique

Cooperation by IMAI Norio, KOSHINO Jun, SHIIHARA Tamotsu, TOMII Motohiro and Fukuda Machi

Sat. 27 Aug. 2016 - Sat. 10 Sep. 2016 14:00-19:00 (Close:Tue. and Wed.)

 • Opening reception: Sat. 27 Aug. 17:00- (500JPY with one drink )
 • Artist Talk : Sat. 10 Sep. 16:00- (500JPY)

Exhibition Locus of Aura

Artists: KOKUFU Osamu, SUENAGA Fuminao, TOMII Motohiro

Curated by FUJII Tadasu, Tokyo Zokei University, associate professor

Cooperation:ARTCOURT GalleryYUMIKO CHIBA ASSOCIATESMaki Fine Arts

Sat. 17 Sep. 2016 - Sat. 8 Oct. 2016 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thu.)

 • Opening Talk: Sat. 17 Sep. 17:00~(500JPY with one drink )
  SUENAGA Fuminao, Artist
  TOMII Motohiro, Artist
  EGAMI Yuka, Hyogo Prefectural Musium of Art
  FUJII Tadasu
 • Closing Talk: Sat. 8 Oct. 16:00~(500JPY with one drink )
  KOBAYASHI Tadashi , Hyogo Prefectural Musium of Art
  MAKIGUCHI Chinatsu, The National Museum of Modern Art, Kyoto
  SASAOKA Takashi, CAS director

Exhibition Junglim Han

Sat. 29 Oct. 2016 - Sat. 12 Nov. 2016 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thu.)

   
 • Artist Talk : Sat. 29 Sep. 16:00~(500JPY, include the reception )
 • Opening reception: Sat. 29 Sep. 17:00~(500JPY with one drink )

Exhibition "Two Artists from Maebashi, MURATA Mineki and YAGI Takayuki"

Selected by MITSUI Tomoyuki

Sat. 3 Dec. 2016 - Sat. 24 Dec. 2016 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)

 • Opening reception and Performance: Sat. 3 Dec. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk : Sat. 24 Dec. 16:00~(500JPY)