Google
 
2017 Archive

Exhibition PilotPlant "To Marcel Duchamp"

Sat. 21 Jan. 2017 - Sat. 4 Feb. 2017 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)


#Artists
AOKI Makiko, AKIRA Kazuki, IKEGAMI Asako, IMAI Norio, OHNO Hiroshi,
OKANO Kaori, KANAZAWA Kenichi, KAWAMURA Motonori, KUNITANI Takashi, KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi
SAWANOBORI Kyoko, SHIMOYAMA Yuki, SUENAGA Fuminao, SUGIMURA Jun, TAKI Hiroko
TSUKAMOTO Yasuko, TOYOSHIMA Yasuko, NAKAMAE Hirofumi, Neutral production
HAYASHI Saiko, HAYASHI Yuki, HIKIDA Atsuyoshi, HIRAMATSU Nobuyuki, FUJIKI Masanori,FUNADA Ayako

 • Opening talk and reception: Sat. 21 Jan. 16:00~(500JPY with one drink )
  YAGI Hiromasa,Toyama Prefectural Museum of Art & Design, curator and MAEDA Yuya
 • Artist Talk and Auction: Sat. 4 Feb. 16:00~(500JPY)

Exhibition SASAOKA Takashi

Sat. 11 Feb. 2017 - Sat. 25 Feb. 2017 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)

 • Opening reception: Sat. 11 Feb. 17:00-(500JPY with one drink )
 • Artist Talk, MIFUYU and NAKANISHI Miho : Sat. 25 Feb. 16:00-(500JPY)

Exhibition FUNADA Ayako "Catch the pie in the sky"

Selected by YAGI Hiromasa, Toyama Prefectural Museum of Art & Design.

Sat. 13 May. 2017 - Sat. 3 Jun. 2017 14:00-19:00 (Close:Tue. and Wed.)

 • Opening reception: Sat. 13 May. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk : Sat. 3 Jun. 2017 16:00- (500JPY)

Soft Spine : ODERA TOSHINORI and KOTARO

Selected by HASEGAWA Arata, independent curator

Cooperation HIJIKATA Dai, installer

Sat. 1 Jul. 2017 - Sat. 22 Jul. 2017 14:00-19:00 (Close:Tue. and Wed.)

 • Artist Talk : Sat. 1 Jul. 16:00~(500JPY)
 • Opening reception: Sat. 1 Jul. 18:00~(500JPY with one drink )
 • Closing talk, KUROSAKI So and HASEGAWA Arata : Sat. 22 Jul. 2017 16:00- (500JPY)