Google
 
2018 Archive

Exhibition Pilot Plant Anniversary

Sat. 20 Jan. 2018 - Sat. 3 Feb. 2018 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)

#Artists
AOKI Makiko, AKIRA Kazuki, IKEGAMI Asako, ITO Rina,
AKI INOMATA, IMAI Norio, ODERA Toshinori, OHNO Hiroshi,
KAWAGUCHI Tamaki, KAWAMURA Motonori, KUNITANI Takashi,
KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi, SAWANOBORI Kyoko, SHIMOYAMA Yuki,
SUGIMURA Jun, TAKI Hiroko, TAN RuYi,TSUKAMOTO Yasuko,
NAKAMAE Hirofumi, NISHIYAMA Minako, Neutral production,
HIRAMATSU Nobuyuki, HONGO Jin, HIKIDA Atsuyoshi, HAYASHI Yuki,
FUJIKI Masanori, FUNADA Ayako, FUNADA Kayo, YANAGIMOTO Akiko, YAMAMOTO Kaori

 • Opening reception: Sat. 20 Jan. 17:00- (500JPY with one drink )
 • Talk : Sun. 21 Jan. 16:00- (500JPY)
  YAGI Hiromasa, Toyama Prefectural Museum of Art & Design, curator and SASAOKA Takashi, artist
 • Artist Talk & Auction: Sat. 3 Feb. 16:00~ (500JPY)

Exhibition KOJIMA Hisaya

Selected by AMANO Kazuo, Critique

Sat. 17 Feb. 2018 - Sat. 10 Mar. 2018 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)

 • Opening reception: Sat. 17 Feb. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk KOJIMA Hisaya and AMANO Kazuo: Sat. 10 Mar. 16:00~(500JPY)

Exhibition "Scores" KANAZAWA Kenichi + URA Hiroyuki

Sat. 7 Apr. 2018 - Sat. 21 Apr. 2018 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)

 • Opening reception: Sat. 7 Apr. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Performance / Talk KANAZAWA Kenichi, URA Hiroyuki: Sat. 21 Apr. 16:00~(500JPY)

Exhibition SASAOKA Takashi 「Luminous2018」

Sat. 19 May. 2018 - Sat. 2 Jun. 2018 14:00-19:00 (Close:Tue. and Wed.)

 • Opening reception: Sat. 19 May. 17:00~(500JPY with one drink )
 • Artist Talk OHNO Hiroshi, YAMASAKI Toru and SASAOKA Takashi: Sat. 2 Jun. 16:00-(500JPY)