Google

Exhibition PilotPlant "To Marcel Duchamp"

Sat. 21 Jan. 2017 - Sat. 4 Feb. 2017 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)


#Artists
AOKI Makiko, AKIRA Kazuki, IKEGAMI Asako, IMAI Norio, OHNO Hiroshi,
OKANO Kaori, KANAZAWA Kenichi, KAWAMURA Motonori, KUNITANI Takashi, KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi
SAWANOBORI Kyoko, SHIMOYAMA Yuki, SUENAGA Fuminao, SUGIMURA Jun, TAKI Hiroko
TSUKAMOTO Yasuko, TOYOSHIMA Yasuko, NAKAMAE Hirofumi, Neutral production
HAYASHI Saiko, HAYASHI Yuki, HIKIDA Atsuyoshi, HIRAMATSU Nobuyuki, FUJIKI Masanori,FUNADA Ayako

  • Opening talk and reception: Sat. 21 Jan. 16:00~(500JPY with one drink )
    YAGI Hiromasa,Toyama Prefectural Museum of Art & Design, curator and MAEDA Yuya
  • Artist Talk and Auction: Sat. 4 Feb. 16:00~(500JPY)
写真