Google

Exhibition Pilot Plant -Most Mammals Take 21 Seconds to Pee-

Sat. 19 Jan. 2019 - Sat. 26 Jan. 2019 14:00-19:00 (Close:Mon. and Tues.)

#Artists
AOKI Makiko, Ito Rina, IKEGAMI Asako, OHNO Hiroshi, OKANO Kaori,
KANAZAWA Kenichi, KAWAGUCHI Tamaki, KAWANAKA Masahiro, KAWAMURA Motonori, KUNITANI Takashi,
KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi, SAWANOBORI Kyoko, SHIMOYAMA Yuki, SUGIMURA Jun,
TAKI Hiroko, TAKEMOTO Hirofumi, TSUKAMOTO Yasuko, NAKAMAE Hirofumi,
neutral production, HAYASHI Yuki, HIKIDA Atsuyoshi,HIRAMATSU Nobuyuki,
FUNADA Kayo, MAEDA Kana, NAKANOSAI Toshihiro, YANAGIMOTO Akiko

  • Opening reception: Sat. 19 Jan. 17:00-(500JPY with one drink )
  • Artist Talk and Auction: Sat. 26 Jan. 16-(500JPY)
work