Google

Exhibition Pilot Plant "PAPER"

Sat. 24 Jan. 2015 - Sat. 31 Jan. 2015 14:00-19:00 (Close:Mon. and Tues.)

Artists
OHNO Hiroshi, NAKANOSAI Toshihiro, HIKIDA Atsuyoshi, IMAI Norio
TSUKAMOTO Yasuko, TOYOSHIMA Yasuko, TOMINAGA Kikoh
YANAGIMOTO Akiko, YAMAMOTO Kaori, HIRAKAWA Ayano, Tan RuYi
SAWANOBORI Kyoko, FUNADA Kayo, FUJIKI Masanori, HAYASHI Yuki
OKANO Kaori, FUNADA Ayako, HIRAMATSU Nobuyuki, ITO Rina
SUGIMURA Jun, HONGO Jin, SHITARA Riku, KOMORI Takashi
Neutral production, NAKAMAE Hirofumi, SASAOKA Takashi

  • Opening reception: Sat. 24 Jan. 17:00~(500JPY with one drink )
  • Artist Talk : Sat. 31 Sep. 16:00~(500JPY)
  • Auction : Sat. 31 Sep. 18:00~